སྲུང་སྐྱོབ་ཐོབ་པའི་རྩོམ: མི་ཚོགས་བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་དང་དེའི་གཞུང་ལུགས།

གནད་བསྡུས་འདོན་སྤྲོད་བྱ་མ་ཐུབ། འདི་ནི་གསང་ཨང་གི་སྲུང་སྐྱོབ་ཐེབས་རྩོམ་ཞིག་ཡིན།